xo số miền nam_Dựa vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khảă ra quyết địnhhohọc

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-19 05:46

 Khả năng ra quyết định khoa học là khả năng người ra quyết định thực hiện các hoạt động ra quy•△…○ết định, xác định mục tiêu ra quy▷▽○-ết định, làm rõ nội dung ra quy=◁ết định, tuân theo các thủ tục ra quyết định, sử dụng các phương pháp ra quy▲★ết định và tối ưu hóa kế hoạch ra quyết định dưới sự hướng dẫn của lý thuyết ra quy★△◆ết định khoa học. Khả năng ra quyết định khoa học là sự thể hiện đầy đủ và sinh động khả năng cầm quyền của đảng. Để thúc đẩy hiện đại hóa năng lực quản trị, điều đầu tiên là phải nâng cao năng lực ra quyết định khoa học của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, và môi trường bên ngoài ngày càng bất ổn và không chắc chắn; đồng thời, kỷ nguyên thông minh đang bùng nổ và trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành một động năng mới và một động cơ mới. Nâng cao năng lực ra quyết định khoa học không chỉ là nhu cầu cấp thi=▼ết để ứng phó với những tình huống phức tạp mà còn là yêu cầu tất yếu để nắm bắt cơ hội trong thời đại thông minh. Do đó, phần lớn cán bộ lãnh đạo phải đi theo thời đại, tìm kiếm thay đổi, chủ động ứng phó với những thay đổi, đổi mới quan niệm ra quyết định, tối ưu hóa quy trình ra quyết định, định hình lại mô hình ra quy◁★ết định và ti□◇▲ếp tục nâng cao năng lực ra quyết định khoa học của họ.

 Các khái niệm ra quyết định sáng tạo để xây dựng một nền tảng vững chắc

 Đổi mới khái niệm ra quyết định là điểm khởi đầu cơ bản và chủ yếu để nâng cao năng lực ra quyết định khoa học. Khái niệm ra quyết định là khái niệm hợp lý nhằm phát hiện, phân tích và giải quy□•□▽ết các vấn đề được hiển thị trong quá trình ra quyết định. Nó thể hiện tư duy có hệ thống, mô đun và thủ tục của người ra quyết định trong suốt quá trình ra quy…◇◇ết định. Th◆…ế giới quan và phương pháp luận định hướng cho quá trình ra quyết định. Một là theo hướng dữ liệu. Dựa vào dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các cụm công nghệ thông minh khác, tăng cường tổng hợp và tích hợp dữ liệu toàn thời gian, toàn thời gian và tất cả các yếu tố, xây dựng nhóm tài nguyên dữ liệu không đ▽▽ồng nhất đa ngu▽▪…ồn, thực hiện khai thác và phân tích dữ liệu chuyên sâu, tiết lộ kiến ​​thức ẩn và khám phá tiềm năng Pháp luật cung cấp nhận thức tình huống và hỗ trợ trí tuệ cho việc ra quyết định khoa học, trau d▲-◇▪ồi phong cách ra quyết định sử dụng dữ liệu để nói và dựa vào dữ liệu để đảm bảo rằng việc ra quyết định có các quy tắc và dữ liệu để tuân theo, đ…●●▷ồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi việc ra quyết định từ "ra quyết định theo kinh nghiệm" thành "ra quyết định bằng dữ liệu" 。xo số miền namThứ hai là do thuật toán dẫn dắt. Trong kỷ nguyên thông minh, lợi th◁▷▲•ế thuật toán lấn át lợi thế nhận thức và lợi th▼◁○ế thông tin, là chìa khóa và điều kiện tiên quy△☆ết để nâng cao khả năng ra quyết định khoa học. Với sự hỗ trợ của khả năng siêu máy tính, thuật toán nhanh chóng trích xuất các yếu tố thông tin ra quy-☆■△ết định quan trọng từ dữ liệu khổng lồ với tính toán chính xác và tốc độ cao, nhanh chóng đưa ra tình huống ra quy☆…◆ết định toàn diện, nhanh chóng tạo ra các lựa chọn thay thế ra quyết định và tiến hành so sánh toàn diện các lựa chọn thay th◇■▼ế Evaluation Đánh giá hệ thống và suy luận mô phỏng, giúp các nhà ra quy△▷◁▪ết định kịp thời xua tan “sương mù thông tin”, thoát khỏi tình trạng “tiến thoái lưỡng nan về nhận thức”, cải thiện đáng kể khả năng ra quy△▼◇ết định khoa học. Thứ ba là tính mở và hội nhập. Cách của tất cả các lợi ích theo thời gian. Trong thời đại thông minh, các đặc điểm của hội nhập mở và tích hợp chéo chuyên môn của các hoạt động ra quyết định càng trở nên nổi bật. Độ mở lớn, hội nhập lớn và chéo lớn đã trở thành quy luật cơ bản của quá trình ra quyết định khoa học. Cần tối đa hóa vai trò tích hợp đa miền của "blockchain và các công nghệ khác, tăng cường xây dựng" đám mây chính phủ "," đám mây thương mại "và" đám mây dân sự ", phá bỏ hoàn toàn các rào cản thông tin giữa các bộ phận và đơn vị khác nhau và loại bỏ hoàn toàn việc truyền thông tin ra quyết định Tác dụng đảo của khó khăn, chia sẻ khó khăn và khó khăn trong phối hợp, kiên quyết loại bỏ hiện tượng “sa mạc hóa” và “phân mảnh” khi sử dụng thông tin trong hoạt động ra quyết định, đồng thời hiện thực hóa “tập hợp và tổng quát hóa” thông tin ra quy▷▽▼ết định xuyên hệ thống, xuyên cấp, liên bộ phận và liên doanh nghiệp. Việc ra quyết định đã trải qua một quá trình chuyển đổi sâu sắc sang "mở và tích hợp".

 Tối ưu hóa quá trình ra quy•▲ết định để kích thích sức sống

 Quá trình ra quy▼▷○◇ết định là kênh liên kết và hành động hợp lý để vận hành hiệu quả các hoạt động ra quy▷△=ết định.Chức năng của quá trình ra quyết định là chuẩn hóa trật tự và điều chỉnh các mối quan hệ. Một quá trình ra quyết định suôn sẻ và hợp lý có thể tránh được tình trạng lộn xộn và ngẫu nhiên của quá trình ra quyết định, giúp cho việc thực hiện quá trình ra quy…□ết định trở nên khoa học và thường xuyên hơn. Để giải quyết những khó khăn và thách thức mà quá trình ra quyết định khoa học phải đối mặt trong thời đại thông minh, nhu cầu cấp thi☆•…□ết là phải tối ưu hóa quá trình ra quyết định, kích thích sức sống của quá trình và đặt nền tảng vững chắc để nâng cao khả năng ra quy◆▼●◇ết định khoa học. Một là cố định các mục tiêu ra quyết định. Được hỗ trợ bởi một nền tảng ra quyết định thông minh, nó hỗ trợ những người ra quyết định quan sát tình hình, đánh giá toàn diện và khách quan các cơ hội và rủi ro phải đối mặt, giữ vững các mục tiêu ra quy◆▪▽●ết định và làm rõ thời hạn nhiệm vụ, phạm vi không gian và đảm bảo ngu▲☆ồn lực cho việc ra quyết định. Sử dụng chuyên sâu công nghệ phân tích dữ liệu, số hóa và thông tin hóa các y▲=ếu tố ra quy△◇=ết định, tóm tắt và so sánh, sàng lọc chuyên sâu cũng như xác minh và tích hợp từng dữ liệu để tạo thành luồng thông tin dữ liệu chất lượng cao. Thứ hai là tạo ra các chi▪•ến lược thay thế. Sử dụng công nghệ ghi nhãn và phân loại dữ liệu, đổi mới phương pháp xử lý liên quan đến dữ liệu, hệ thống xây dựng mô hình ra quyết định thông minh với dữ liệu mẫu phong ph▽▪ú, đồng thời sử dụng mạng nơ-ron, biểu đ••-◁ồ tri thức và học máy để tạo ra "bộ não đám mây" để tính toán sâu, tính toán tính toán theo phương pháp tính toán, tính toán chi tiết và lập luận chuyên gia Cách thức, khám phá sâu về mối tương quan và quan hệ nhân quả giữa chúng và nhanh chóng tạo ra các chi☆▪ến lược thay th☆★ế. Thứ ba là quyết định phương án tốt nhất. Lấy chức năng tối ưu hóa làm thước đo, thực hiện đánh giá mô phỏng và suy luận mô phỏng thông qua mô hình thuật toán, so sánh toàn diện và kiểm tra hệ thống các phương án, phân tích ưu nhược điểm, cân nhắc ưu nhược điểm, sàng lọc và xác định phương án ra quyết định khả thi và tối ưu nhất, hỗ trợ người ra quyết định trong chi●▲ến lược Nâng cao khả năng ra quyết định khoa học trong việc lập k●●•ế hoạch, chiến lược và xử lý đột xuất. Thứ tư là lặp đi lặp lại động. Nhấn mạnh vào việc kết hợp một cách hữu cơ các nhóm chuyên gia với công nghệ thông minh, kết hợp lý thuy-◁•□ết khoa học với hệ thống kiến ​​thức và kinh nghiệm, liên kết đầy đủ nhận thức hiện tại với dự báo tương lai, theo dõi toàn bộ quá trình ra quy○□ết định và theo dõi sự phát triển của nhu cầu ra quyết định, nhiệm vụ ra quyết định, tình huống ra quy■=•▽ết định và môi trường ra quy□☆▷ết định , Tự động điều chỉnh và tối ưu hóa việc ra quy◆▪ết định. Tuân thủ việc sử dụng các công nghệ thông minh như khai thác dữ liệu để phân tích và đánh giá, xem xét các sai lệch trong quá trình ra quy◇……▲ết định, thực hiện phân tích phân bổ, thực hiện tích hợp thiết k★□…•ế mới, tối ưu hóa lặp đi lặp lại và xây dựng lại quy trình ra quyết định và hình thành một chu trình luân chuyển động toàn chu kỳ "quyết định-hoạt động-đánh giá-điều chỉnh".

 Định hình lại mô hình ra quy▷◆◆★ết định để giải phóng hiệu quả

 Trong thời đại thông minh, không gian ra quy▷▽ết định được mở rộng chưa từng có, cơ quan ra quyết định năng động và đa dạng, các yếu tố ra quy▽○ết định được làm phong phú hơn rất nhiều, nhịp điệu ra quy=•▷ết định được đẩy nhanh đáng kể. Một là thực hiện việc ra quyết định có sự hỗ trợ của hệ thống. Tối đa hóa vai trò của cơ sở dữ liệu, khai thác dữ liệu, công nghệ cụm và học sâu, xây dựng một cách có hệ thống các mô hình ra quy★◆■★ết định và hệ thống hỗ trợ chuyên gia, thực hiện việc nhúng tự động kinh nghiệm ra quy▽◁ết định vào quy trình ra quy○◆=ết định, củng cố việc hình thành quy trình ra quyết định khoa học và tối ưu hóa lặp đi lặp lại các quy trình và ti▽…★▷ếp tục đóng vai trò ra quy★◁◁ết định do hệ thống hỗ trợ Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc liên tục nâng cao độ chính xác và khoa học của việc ra quyết định và thúc đẩy nâng cao khả năng ra quy•◇☆■ết định khoa học. Thứ hai là thúc đẩy việc ra quyết định tương tác phân tán. Dựa trên dữ liệu lớn, Internet of Things và điện toán đám mây, nó cung cấp tài nguyên dữ liệu thống nhất, công cụ hiển thị và phân tích tình huống cho các nhà ra quy◁-○ết định khác nhau, mở ra các rào cản thông tin, thu hẹp khoảng cách thông tin và thực hiện chia sẻ thông tin theo thời gian thực cho những người ra quyết định ở các vị trí riêng biệt. Dựa vào thông tin ra quy•▲ết định theo thời gian thực, những người ra quyết định có thể tiến hành các cuộc thảo luận tương tác đồng bộ, phản h◁○☆ồi ý ki★☆▷▼ến ​​ra quyết định và tối ưu hóa các kế hoạch ra quyết định để nhận ra sự kết hợp chức năng và hiệu quả của các nút ra quyết định khác nhau, đạt được mục đích thu thập thông tin để trao quyền cho việc ra quyết định khoa học và cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định khoa học. Thứ ba là khám phá việc ra quyết định tích hợp người-máy. Thông qua lu○▲◇ồng dữ liệu và thông tin không có rào cản, nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo thúc đẩy việc chuyển đổi dần các phương pháp ra quy=•ết định phân cấp sang ra quyết định tích hợp giữa con người và máy móc. Dựa trên việc xây dựng nền tảng ra quy…◇ết định khoa học, giải phóng đầy đủ các lợi thế tích hợp của công nghệ trí tuệ nhân tạo, phát huy hiệu quả các chức năng tích hợp và hiệu ứng lan tỏa của nền tảng, đồng thời xây dựng nền tảng ra quyết định thành một phần mở rộng của bộ não con người. Thông qua việc tự học liên tục, nền tảng ra quyết định khoa học lặp đi lặp lại hình thành "nguồn thông tin", "bể tư duy" và "bể tư duy" của những người ra quyết định, đồng thời đạt được mức độ tích hợp chức năng cao của "não trong" và "não ngoài", đ▽•ồng thời hội tụ thành một trí tuệ tổng thể mạnh mẽ. Chế độ ra quy▷◇…◆ết định tương tác rời rạc giữa con người và máy tính đã được nâng cấp thành chế độ ra quy▼•▲△ết định tích hợp sâu giữa con người và máy móc, cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định khoa học.

 Tác giả: Chen Lei [Biên tập: Wang Shi Yao]

xo số miền nam_Dựa vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khả năng ra quyết định khoa họckêt quả xsmb hôm quaBeverly đã giơ tay và gầm

Trong những năm chiến tranh “dịch bệnh”, chưa bao giờ nhân loại lại đặt nhiều hy vọng vào khoa học đến thế. Vào mùa thu vàng, Diễn đàn các nhà khoa học hàng đầu thế giới lần thứ 3 tổ chức tại Thượng Hải, giữa những ngôi sao lấp lánh của “Sứ mệnh khoa học”, điều mà người ta nhìn thấy là sự đoàn kết và hợp tác của “bộ não quyền năng nhất”, biểu tượng cho đỉnh cao trí tuệ của con người, để chống lại nạn dịch. Đề xuất và kiến ​​nghị để thúc đẩy sự phát triển khoa học. Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói trong bài phát biểu trước diễn đàn này, trong tình hình hiện nay, việc hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực thuốc, vắc xin và xét nghiệm viêm phổi vành mới là điều đặc biệt cần thiết, tập trung vào các vấn đề chung như biến đổi khí hậu và sức khỏe con người, đồng thời làm cho đổi mới công nghệ trở nên quan trọng hơn. Tốt cho nhân loại. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc rất coi trọng đổi mới khoa học và công nghệ

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='l9pl'></tfoot>

   <i id='0ae0'><tr id='8mq8'><dt id='026io'><q id='4ea8'><span id='iw6u'><b id='2caqq'><form id='osa4'><ins id='iy8a'></ins><ul id='ocoi'></ul><sub id='qsgi'></sub></form><legend id='17Wx'></legend><bdo id='0y48y'><pre id='4m8ms'><center id='402se'></center></pre></bdo></b><th id='coym8'></th></span></q></dt></tr></i><div id='e8wa'><tfoot id='26aPs'></tfoot><dl id='sk02'><fieldset id='aqggs'></fieldset></dl></div>
   <legend id='8wwmo'><style id='im4e'><dir id='4sikc'><q id='qoqu'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>