du đoan xsmb hom nay_Ủy ban Cải cách và Phát triểQuốc gia- Trợ cấp 2 triệuho mỗi sâvậđộng bó

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-21 14:44

 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành một thông báo về "Kế hoạch Hành động Đặc biệt Xây dựng Cơ sở và Sân bóng Xã hội Quốc gia (Thử nghiệm)". Thông báo yêu cầu trợ cấp tỷ lệ cố định cho đầu tư vào ngân sách trung ương. Đối với sân vận động bóng đá tiêu chuẩn 1◇▼•1 người mới, mỗi sân vận động sẽ được trợ cấp 2 triệu nhân dân tệ. Đối với sân vận động bóng đá 5 người một bên và 7 người một bên (●▷8 người một bên) mới được xây dựng, trợ cấp cho mỗi sân vận động sẽ không quá 1 triệu nhân dân tệ. Khuyến khích chính quyền địa phương cung cấp các khoản trợ cấp để xây dựng các sân vận động bóng đá thông qua các kênh tài trợ khác nhau như quỹ tài chính, quỹ phúc lợi công cộng xổ số thể thao và tài chính phát triển.

 Thông báo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cho Hành động đặc biệt để xây dựng các cơ sở sân bóng đá xã hội quốc gia (Thử nghiệm)

 Tất cả các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành phố trực thuộc quy hoạch nhà nước riêng biệt, Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, Ủy ban Cải cách và Phát triển của Cục Khai hoang Nông nghiệp Hắc Long Giang, Cục Thể thao, Hiệp hội Bóng đá:

 Để thực hiện triệt để tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Cận Bình, phù hợp với các yêu cầu liên quan của “Kế hoạch cải cách và phát triển bóng đá Trung Quốc”, đẩy mạnh thực hiện “K•▪ế hoạch phát triển trung và dài hạn bóng đá Trung Quốc (2016-2050)” và “Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất sân bóng quốc gia (20…▼16— ◁◁2020) ", phát huy hết vai trò trình diễn đầu tư bằng ngu▽●ồn vốn ngân sách trung ương và vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương, khơi dậy sự nhiệt tình tham gia của các lực lượng xã hội, mở rộng nguồn cung cấp cơ sở vật chất sân bóng hiệu quả, tạo cơ sở hạ tầng vững chắc cho bóng đá cả nước phát triển mạnh mẽ. , Tổng cục Thể thao và Văn phòng Hội nghị liên Bộ về Cải cách và Phát triển Bóng đá của Quốc vụ viện (Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc) đã cùng xây dựng "Kế hoạch Thực hiện Hành động Đặc biệt (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "K●▪ế hoạch Thực hiện").

 Văn bản này được ban hành cho bạn. Tất cả các địa phương, phù hợp với "Kế hoạch thực hiện" và "Các dự án hành động đặc biệt về xây dựng sân bóng đá xã hội quốc gia và các biện pháp quản lý quỹ", hãy nghiêm t•▲…•úc chuẩn bị cho dự án, tăng cường giám sát trong và sau sự kiện, đảm bảo chất lượng xây dựng và tăng kinh phí Sử dụng hiệu quả, thực hiện công việc đánh giá đúng hạn. Đề nghị các sở phát triển và cải cách tỉnh cùng với các sở thể thao gửi tài liệu đăng ký hành động đặc biệt về xây dựng cơ sở vật chất sân bóng đá xã hội cho Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Tổng cục Thể dục thể thao trước ngày •▪■□3◆…■◁1 tháng 7 năm 2019.

 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia

 Tổng cục thể thao

 Văn phòng Hội nghị liên bộ về cải cách và phát triển bóng đá của Quốc vụ viện

 (Chương của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc)

 1◇□…=2 tháng 7, 2019

 
 

 Kế hoạch thực hiện hành động đặc biệt xây dựng cơ sở vật chất sân bóng đá xã hội quốc gia (triển khai thử nghiệm)

 Theo yêu cầu liên quan của "K▲…○ế hoạch tổng thể cải cách và phát triển bóng đá Trung Quốc", nhằm th☆▷…úc đẩy việc thực hiện "Kế hoạch phát triển trung và dài hạn bóng đá Trung Quốc (2016-20=○○△50)" và "Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất sân bóng quốc gia (201◆◆6-20▷☆20)", nhằm kích thích hơn nữa sự tham gia của các lực lượng xã hội Nhiệt tình, mở rộng nguồn cung cấp thi◇▽=△ết bị sân bóng hiệu quả, thực hiện một hành động đặc biệt cho việc xây dựng cơ sở vật chất sân bóng đá quốc gia và xây dựng k■☆ế hoạch này.

 1. Yêu cầu chung

 (=▼1) Hệ tư tưởng chỉ đạo. Được hướng dẫn bởi Tư tưởng của Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới, thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và Hội nghị toàn thể lần thứ hai và thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa ●△△19, tuân thủ khái niệm phát triển mới, tuân thủ cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và coi các cơ sở bóng đá là một dự án sinh kế quan trọng và Dự án cơ bản để h▷▪▼ồi sinh bóng đá ở Trung Quốc dựa trên ý tưởng “hỗ trợ của chính phủ, hoạt động của doanh nghiệp, lợi ích bao trùm chất lượng cao” và nhiều bên cùng nhau mở rộng ngu•…☆●ồn cung hiệu quả, tăng cường phúc lợi công cộng, cải thiện khả năng ti△▷○ếp cận, khám phá các mô hình xây dựng cơ sở sân bóng mới và tạo thành một minh chứng và hiệu quả , Đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trên cả nước.

 (2) Các nguyên tắc cơ bản.

 - Hướng về cơ sở và phục vụ quần ch△=▼▲úng. Được hướng dẫn bởi thể dục quần ch◇▽△úng và phổ biến bóng đá, và tập trung vào các sân bóng xung quanh quần chúng, tỷ lệ bao phủ của các cơ sở sân bóng đã được tăng lên đáng kể, để người dân thành thị và nông thôn có thể tham gia bóng đá gần đó.

 ——Hướng dẫn của chính phủ, sự tham gia của nhiều bên. Các sở, ban, ngành trung ương liên quan sử dụng trợ cấp đầu tư của trung ương để kích thích sự nhiệt tình của các thành phố kiểu mẫu; thành phố kiểu mẫu cung cấp danh sách chính sách để giải quyết khó khăn xây dựng và giảm chi phí doanh nghiệp; doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm chính trong xây dựng và vận hành và cung cấp dịch vụ chất lượng.

 -Tham gia tự nguyện, công khai và minh bạch. Chương trình thí điểm sẽ không cung cấp hỗ trợ "đá phạt" và các thành phố cũng như doanh nghiệp được khuy=-○ến khích tự nguyện khai báo. Các chính sách hỗ trợ của chính quyền trung ương và chính quyền của các thành phố thí điểm cũng như nội dung dịch vụ, giá cả và tiêu chuẩn của doanh nghiệp được công bố rộng rãi và chịu sự giám sát.

 ——Phân tích để chọn tốt nhất và nâng cao hiệu quả. Ưu tiên các thành phố có tâm huyết, dám đổi mới chính sách; ưu tiên hỗ trợ các đơn vị xây dựng và vận hành có thế mạnh, dịch vụ chất lượng cao, trung thực và đáng tin cậy, đổi mới phương thức xây dựng và vận hành các tụ điểm bóng đá, hình thành kinh nghiệm và cách làm có lợi.

 (3) Mục tiêu công việc.

 Đã hình thành mô hình hợp tác hiệu quả hỗ trợ các lực lượng xã hội trong việc xây dựng và vận hành các công trình sân bóng, số lượng các công trình sân bóng xã hội tăng lên đáng kể, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Để đạt được các mục tiêu "ba nâng cấp", "hai từ chối" và "một sự hài lòng". "Ba nâng cấp" là số lượng các địa điểm, đặc biệt là số lượng các địa điểm bóng đá có sở hữu trên mỗi 10.000 người, tỷ lệ sử dụng đã tăng lên đáng kể và khả năng phát triển bền vững của các đơn vị vận hành đã tăng lên đáng kể. "Hai sự sụt giảm" là sự sụt giảm trong chi phí xây dựng và vận hành phần thân chính của dự án và sự sụt giảm của giá dịch vụ. “Một sự hài lòng” là nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

 ★▷2. Nội dung xây dựng

 Các sân bóng được xây dựng trong hành động đặc biệt này bao gồm các sân tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn. Sân tiêu chuẩn đề cập đến sân bóng đá 11 người một bên. Các sân không tiêu chuẩn đề cập đ•▪○ến các sân bóng đá -□-5 người một bên và 7 người một bên (8 người một bên). Việc quy hoạch và xây dựng sân bóng ở nhiều nơi cần phù hợp với điều kiện của địa phương. Sân bóng 1◆▼-1 người có thể tập trung và ti●▷▽△ếp giáp hoặc có thể phân bố các sân bóng phi tiêu chuẩn và nhiều địa điểm. Ưu tiên cung cấp cơ sở vật chất gần dân cư hơn, có nhiều người hơn và các địa điểm thi đấu bóng đá. Bố trí vị trí không đủ xây dựng.

 3. Phạm vi, tiêu chuẩn và quy trình báo cáo hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương

 (1) Phạm vi hỗ trợ.

 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia sắp xếp đầu tư trong phạm vi ngân sách trung ương để chọn một số thành phố trình diễn trên toàn quốc (các thành phố từ cấp quận trở lên), và cung cấp trợ cấp cho các sân vận động bóng đá xã hội 1▽=1 người, 5 người và ☆★=7 người (8 người) mới. Không hỗ trợ cho các dự án tái thi○◇ết, mở rộng và sửa chữa. Các yêu cầu xây dựng của dự án nên được thực hiện với sự tham khảo của "Dự án Hành động Đặc biệt Xây dựng Các Cơ sở Sân bóng Xã hội Quốc gia và Các Biện pháp Quản lý Quỹ (Thử nghiệm)".

 (2) Tiêu chuẩn trợ cấp.

 Đầu tư từ ngân sách trung ương thông qua bao cấp cố định. Đối với sân vận động bóng đá tiêu chuẩn 1…◁1 người mới, mỗi sân vận động sẽ được trợ cấp 2 triệu nhân dân tệ. Đối với sân vận động bóng đá 5 người một bên và 7 người một bên (8 người một bên) mới được xây dựng, trợ cấp cho mỗi sân vận động sẽ không quá ◁■◆□1 triệu nhân dân tệ. Khuyến khích chính quyền địa phương cung cấp các khoản trợ cấp để xây dựng các sân vận động bóng đá thông qua các kênh tài trợ khác nhau như quỹ tài chính, quỹ ph◆▲□úc lợi công cộng xổ số thể thao và tài chính phát triển.

 (3) Bản kê khai quỹ.

 Các sở cải cách và phát triển địa phương trình các dự án cho các sở phát triển và cải cách của tỉnh (thành phố, huyện) và thành phố theo quy hoạch riêng (sau đây gọi là "sở cải cách và phát triển tỉnh"), và các sở cải cách và phát triển tỉnh sẽ xem xét và gửi các dự án được đề xuất cho sở phát triển quốc gia. Ủy ban Cải cách. Dự án áp dụng phương thức phân bổ theo khối, cụ thể là "Dự án hành động đặc biệt xây dựng các sân bóng và cơ sở xã hội ở các tỉnh XX (khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương)". Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương được chuyển đ▲△ến các tỉnh liên quan và các tỉnh liên quan sẽ nhận được thư thông báo trong vòng =▪20 ngày làm việc. Các quỹ được chia thành các dự án cụ thể bên trong.

 Bốn, quy trình làm việc

 (▷■•▼1) Xác định những người tham gia.

 1. Chọn một thành phố thí điểm. Ưu tiên các thành phố có động lực cao, dám đổi mới chính sách, có chính sách ưu đãi về cơ sở vật chất cho bóng đá.

 =■□…2. Chọn chủ đề của dự án. Khuyến khích các thành phố thí điểm lựa chọn ••●2-3 đề tài dự án chất lượng cao để thống nhất quy hoạch, thống nhất xây dựng, thống nhất vận hành các tụ điểm bóng đá mới trong vùng để tạo thành mạng lưới phục vụ. Cơ quan chính của dự án không được chia thành trong nước, nước ngoài, nhà nước, tư nhân, kinh doanh vì lợi nhuận và phi lợi nhuận. Đơn vị dự án cần có tình trạng tài chính tốt, không có h-•ồ sơ tín dụng xấu, không có tình trạng phạm pháp và có khả năng phát triển bền vững mạnh mẽ. Đồng thời, cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: thứ nhất, các cơ sở đào tạo bóng đá khác nhau được Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Giáo dục và Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc công nhận, hoặc các cơ sở đào tạo bóng đá cấp tỉnh được các sở, ngành liên quan công nhận. Thứ hai là giải Chinese Super League, các câu lạc bộ Chinese A, Chinese B và các công ty liên k▷☆★ết của họ. Thứ ba là các đơn vị thành viên của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc và các công ty con. Thứ tư, các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận đã hoạt động trong ngành thể thao trên ●•★▪5 năm hoặc đã đầu tư và kinh doanh từ 2 sân bóng trở lên.

 (•-2) Xây dựng kế hoạch làm việc.

 Thành phố đã tuyên bố áp dụng phương pháp ứng dụng đóng gói để lập một kế hoạch làm việc chi tiết. Kế hoạch làm việc cần bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau: 1. Thông tin cơ bản. 2. Mục tiêu chính. Về nguyên tắc, số lượng sân bóng đá xây dựng mới trên địa bàn hành chính cấp tỉnh không ít hơn …◁10 sân bóng đá tiêu chuẩn hoặc sân bóng đá mới không đạt tiêu chuẩn cùng khu vực theo điều kiện của địa phương và số lượng sân bóng đá xây dựng mới trên địa bàn hành chính cấp quận, huyện về nguyên tắc không ít hơn 5 sân bóng đá. Sân bóng đá hoặc xây dựng sân bóng đá không đạt tiêu chuẩn cùng khu vực theo điều kiện của địa phương. ○○3. Các chính sách hỗ trợ. Gói hỗ trợ chính sách cần tham khảo “Danh sách đề xuất các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương” và nghiên cứu đưa ra dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. ▲▪△○4. Danh sách các mặt hàng. Lập kế hoạch một số dự án sân bóng với nhiều loại hình, độ phủ rộng, khả năng triển khai thực tế. Tất cả các loại dự án đều phải làm rõ nội dung chính của dự án, nội dung xây dựng, ngân sách dự án, bố trí thời gian, nguồn vốn, v.v. Ngoài việc áp dụng cho các dự án được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương, nhiều kênh tài trợ cũng có thể được sử dụng để quy hoạch một loạt các hình thức địa điểm bóng đá tận dụng không gian tổng hợp đô thị, nhà máy nhàn rỗi, tầng trên cùng của trung tâm mua sắm, đất trống đô thị và đất hoang bãi b◆•▷ồi.

 (3) Báo cáo và tổ chức rà soát theo cấp.

 Sau khi k△●•□ế hoạch hoạt động được chính quyền thành phố xem xét và phê duyệt, sở cải cách và phát triển địa phương sẽ trình lên sở cải cách và phát triển tỉnh theo từng cấp, và sở cải cách và phát triển tỉnh sẽ xem xét nó cùng với sở thể thao, tập trung xem xét các chính sách ưu đãi và danh sách dự án, đ▪◁●◇ồng thời báo cáo với bộ phát triển quốc gia. Ủy ban Cải cách, Tổng cục Thể dục thể thao. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Tổng cục Thể dục thể thao và Văn phòng Hội nghị liên Bộ trưởng Cải cách và Phát triển Bóng đá thuộc Quốc vụ viện (Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc) tổ chức rà soát và công bố danh sách các thành phố thí điểm kịp thời.

 Các tài liệu áp dụng bao g◆=•◇ồm: 1. Sự phát triển và cải cách của tỉnh, đề nghị của sở thể dục thể thao về việc thí điểm hoạt động đặc biệt xây dựng các công trình sân bóng đá xã hội quốc gia; ★△○○2. K△□•▼ế hoạch hoạt động (bao gồm danh sách chính sách và danh mục dự án); 3. Chính quyền nhân dân thành phố đồng ý với đơn Biên bản cuộc họp; 4. Mẫu đơn tóm tắt h•●ồ sơ hành động đặc biệt xây dựng công trình xã hội sân bóng đá.

 (▼▲▪4) Ký thỏa thuận hợp tác.

 Chính quyền thành phố sẽ ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan chủ trì dự án, thực hiện gói hỗ trợ chính sách cho từng dự án cụ thể và đảm bảo doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đã cam kết. Đối tượng của dự án tham khảo "Danh mục trách nhiệm của các chủ thể xây dựng và vận hành" để làm rõ trách nhiệm về giá cả, vận hành, tiêu chuẩn và các dịch vụ phúc lợi công cộng. Thỏa thuận hợp tác là điều kiện tiên quyết để các đơn vị dự án nhận được hỗ trợ đầu tư của Trung ương.

 Năm, yêu cầu công việc

 (1) Kiện toàn tổ chức và lãnh đạo.

 Ban cải cách và phát triển tỉnh cần phối hợp với các sở thể thao kiện toàn có hiệu quả công tác tổ chức, lãnh đạo, đưa việc x☆•úc ti•▲…-ến xây dựng cơ sở vật chất sân bóng xã hội vào lộ trình công việc quan trọng và người chịu trách nhiệm thực hiện. Các thành phố áp dụng cần điều chỉnh kế hoạch làm việc của mình, tổ chức nghiên cứu chính sách, lập dự án và chuẩn bị k●□ế hoạch, đ◇•▽ồng thời báo cáo cho các sở cải cách và phát triển của tỉnh ngay khi có yêu cầu.

 (■★◇△2) Mở rộng các kênh đầu tư và tài trợ.

 Phát huy hết vai trò chủ đạo của các quỹ tài chính phát triển, khuyến khích sự hỗ trợ toàn diện của các tổ chức tài chính, sử dụng đ•…☆ồng bộ các công cụ chính sách, giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng địa điểm bóng đá, cải thiện giao thông đường bộ xung quanh, cảnh quan cây xanh, nhà vệ sinh, buồng tắm, bãi đậu xe, v.v. Cơ sở vật chất, dịch vụ ăn, ở, thể dục, giải trí và các hạng mục dịch vụ khác.

 (3) Tăng cường giám sát trong và sau sự kiện.

 Các tài khoản đặc biệt đầu tư từ ngân sách trung ương chịu sự giám sát của kiểm toán và các bộ phận liên quan theo chức năng của mình. Phát huy hết vai trò của nền tảng chia sẻ thông tin tín dụng quốc gia, trang web "Credit China" và các cơ quan dịch vụ bên thứ ba, đ◇□★ồng thời ghi kết quả giám sát, xử lý của các bộ phận chức năng liên quan và các hành vi không đáng tin cậy như "lấy tiền mà không làm" vào h■▽▪ồ sơ tín dụng và thực hiện theo quy định của pháp luật. Hình phạt chung cho sự không trung thực. Đối với những dự án có sự cố nghiêm trọng thì thu h▼▷ồi và thông báo vốn đầu tư được Nhà nước hỗ trợ. Thiết lập cơ ch●…ế thưởng phạt để khen thưởng những nơi thực sự có tác dụng và hiệu quả, đ•-ồng thời trừng phạt những nơi giám sát quỹ của chính quyền trung ương kém hiệu quả.

 Chính quyền của các thành phố thí điểm phải báo cáo tiến độ kịp thời và gửi báo cáo ti=▷ến độ cho Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Tổng cục Thể dục thể thao hàng năm. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Tổng cục Thể dục thể thao sẽ thiết lập cơ ch▽△▷-ế đánh giá công việc, tổ chức đánh giá, giám sát kịp thời, thực hiện quản lý năng động, kịp thời tổng kết những kinh nghiệm hữu ích và điển hình tiên tiến, kịp thời quảng bá ra toàn quốc để đảm bảo công việc đạt hiệu quả.

 Sáu, điều khoản bổ sung

 Kế hoạch này sẽ được thực hiện kể từ ngày công bố và sẽ được điều chỉnh trong thời hạn tùy theo tình hình thực tế.

 


du đoan xsmb hom nay_Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia- Trợ cấp 2 triệu cho mỗi sân vận động bóng đá tiêu chuẩn 11 người mới

Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 10 (Phóng viên Sun Zifa) Wu Yirong, Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc và chủ nhiệm Viện Đổi mới Thông tin Vũ trụ (Viện Hàng không Vũ trụ) thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết vào ngày 30 rằng với sự tiến bộ của công nghệ quan sát trái đất, Trung Quốc đã bước vào Trong thời đại dữ liệu, dữ liệu có các đặc tính "bốn cho nhiều" như đa cảm biến, đa thời gian, đa độ phân giải và đa phần tử. Nó rất cần thiết cho các ứng dụng đa dạng. Được sự tài trợ của Ban tổ chức Hội nghị thường niên về quan sát trái đất độ phân giải cao, ảnh viễn thám đạt điểm cao "Zhongke Star Map Cup" lần thứ 4 do Viện Hàng không vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Công ty TNHH Atlas Khoa học Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Sơn Đông phối hợp tổ chức Cuộc thi phần mềm phiên dịch được tổ chức tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào cùng ngày. Viện sĩ Wu Yirong phát biểu tại lễ khai mạc chung kết

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='oiem4'></tfoot>

   <i id='u0ow'><tr id='ey4a'><dt id='3d3f'><q id='ao4qk'><span id='sswi'><b id='ok262'><form id='qsgi'><ins id='826wy'></ins><ul id='e6isy'></ul><sub id='8owmm'></sub></form><legend id='r7jl'></legend><bdo id='sg6s'><pre id='6iku'><center id='qsy6g'></center></pre></bdo></b><th id='mw2qu'></th></span></q></dt></tr></i><div id='3r3x'><tfoot id='oies2'></tfoot><dl id='mwqg'><fieldset id='l9h9'></fieldset></dl></div>
   <legend id='w84e'><style id='lt3n'><dir id='6w6ka'><q id='s8cmu'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>